EM360 și ROMÂNIA DURABILĂ v-a provocat la dezbaterea ”Petrolul în Noua Economie” prin care ne-am propus ca împreună să realizăm o radiografie a domeniului la momentul actual, să găsim soluții de atenuare a efectelor negative ale pandemiei astfel încât să poată fi asigurată continuu funcționarea sectorului energetic autohton, ca domeniu strategic și totodată să generăm planuri de creștere economică în care producția petrol și gaze să fie un puternic motor pentru relansarea economiei.

Faptul că trăim într-un singur loc mult timp ne face să nu-l mai apreciem așa cum merită. De la un punct încolo, nu-i mai vedem frumusețile, nu-i mai vedem avantajele. Se întâmplă așa cu casa noastră, cu locul de muncă, cu localitatea în care trăim. Cu țara. România nu ni se mai pare nici frumoasă, nici având vreun mare avantaj.

Criză, ieșire din criză, plan de relansare economică. Sunt termeni pe care îi auzim des în această perioadă plină de incertitudine. Pentru criza sanitară așteptăm soluții la începutul anului viitor. Pentru criza economică, Uniunea Europeană a pregătit un plan. Însă acest plan nu exclude măsuri interne, pe care le poate lua fiecare țară membră în parte. Suntem parte dintr-un proiect generos, însă nu trebuie să așteptăm să ni se întâmple miracole.

Așa cum ne avertizează majoritatea oamenilor de știință, fenomenul de încălzire globală riscă să ducă la consecințe extrem de grave pentru umanitate în deceniile care vor veni. România nu este scutită de acest val al schimbărilor climatice și, în acord cu politicile europene, trebuie să ia măsuri care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. La EM360 am stat de vorbă cu Radu Dudău, director Energy Policy Group, despre tranziția energetică, risipa de energie, consumatori aflați în sărăcie și lăsați în urmă, dar și despre standardele mult mai ambițioase pentru clădirile nou construite sau renovate, inclusiv despre impactul…

La finalul lunii septembrie, fondurile de pensii private au înregistrat rentabilități real pozitive pentru participanți  Piața pensiilor private a reușit să facă față provocărilor generate de criza COVID-19 punând în evidență capacitatea sistemului de pensii private de a obține profit pentru participanți, chiar și în condiții adverse. Reziliența sistemului în perioada de criză este determinată atât de calitatea gestionarii fondurilor de pensii, de optimizarea portofoliilor de investiții, cât și de activitatea de reglementare și supraveghere. Pandemia  manifestată intens la începutul  anului 2020 a determinat închiderea sau reducerea activităților economice cu repercusiuni severe asupra piețelor financiare care au experimentat  redirecționarea fondurilor…

Pandemia de SARS-COV-2 a afectat economia la nivel internațional, iar România nu face o excepție de la această realitate. Încă de la începutul pandemiei statul român a căutat soluții pentru stoparea efectelor negative ale crizei care se profila, prin acordarea de facilități și a pregătit strategii pentru relansarea economică. Până în momentul în care nu vor fi însă adoptate o serie de măsuri coerente și aplicabile, în acord cu situația economică actuală, nu vom putea vorbi despre redresarea și dirijarea economiei naționale către un trend ascendent.

ROMÂNIA CU ECONOMIE DURABILĂ are nevoie de o cât mai bună definire, comunicare, popularizare și înțelegere a politicilor europene care vor afecta viitoarele generații ale UE. Lumea din timpul și de după pandemia Covid-19 nu mai este aceeași cu lumea de la sfârșitul lui 2019. Anul 2020 este Anul Covidului, dar Anul 2021 ar putea fi un “An Phoenix” pentru întreaga Uniune Europeană și, în particular pentru România.

1 2 3 43