fbpx

„Cotele de gen și creșterea reprezentativității femeilor în funcțiile publice este o temă care nu se referă doar la egalitatea de gen, ci și la consolidarea democrației și a unui sistem guvernamental mai eficient și mai echitabil. Egalitatea de gen este un drept fundamental și un principiu esențial al democrației noastre moderne. Cu toate acestea, în ciuda progreselor semnificative realizate în ceea ce privește drepturile femeilor în ultimele decenii, reprezentativitatea femeilor în funcțiile publice rămâne sub nivelul dorit”, este de părere Președinta Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, Andreea NEGRU.

ADAA susține reglementarea cotelor de gen și a egalității de șanse cât și implicarea femeilor în toate domeniile de activitate pentru dezvoltarea incluzivă și echitabilă a economiei.

În cadrul întâlnirilor de la Palatul Victoria, de la începutul săptămânii, dintre organizațiile patronale reprezentate de femei- Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM, ADAA, OFA UGIC 1903 și CONAF cu oficiali ai Guvernului – Roxana Mînzatu, Secretar de Stat în cadrul Guvernului, Florin Spătaru și Minel Ivașcu Consilieri de Stat în cadrul Cancelariei Primului Ministrul, a fost adusă în discuție și susținută nevoia de promovare a cotelor de gen și a egalității de șanse între femei și bărbați. Florin Spătaru și Minei Ivașcu au reiterat preocupările Guvernului față de dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriat feminin. La rândul său, Roxana Mînzatu s-a arătat încrezătoare în legătura cu continuarea dezbaterilor din Parlament pentru conturarea unei legi care să promoveze cotele de gen în procesul decizional politic.

Cotele de gen sau „paritatea de gen” sunt o metodă eficientă de a asigura o reprezentare mai echitabilă a femeilor în funcțiile publice. Acestea implică stabilirea unor limite sau cote minime de gen pentru candidații și aleșii în diverse poziții guvernamentale sau în instituții publice. Deși există critici față de această metodă, susținătorii susțin că este necesară pentru a depăși inegalitățile istorice și pentru a obține o reprezentare mai autentică a diversității populației.

In Uniunea Europeană (UE), cotele de gen sunt o chestiune importantă pentru promovarea egalității de gen în diferite sfere ale vieții publice și private. Cu toate acestea, este important de menționat că abordările și măsurile privind cotele de gen pot varia între statele membre ale UE, deoarece UE nu impune o abordare uniformă în această privință. În schimb, UE acționează ca un catalizator și furnizează orientări pentru statele membre, iar acestea decid cum să implementeze sau să reglementeze cotele de gen la nivel național.

Iată o privire asupra situației cotelor de gen în țările UE:

Norvegia: Norvegia este adesea menționată ca un exemplu de țară care a implementat cu succes cote de gen în consiliile de administrație ale companiilor listate la bursă. Legea norvegiană impune ca cel puțin 40% dintre membrii consiliului de administrație să fie femei.

Franța: Franța a adoptat o lege care impune companiilor să aibă cel puțin 40% dintre membrii consiliului de administrație de sex feminin. Această lege se aplică companiilor de stat și companiilor cu capital deschis la bursă.

Suedia: Suedia a adoptat o abordare voluntară pentru promovarea egalității de gen în consiliile de administrație. Companiile sunt încurajate să își fixeze propriile ținte de gen pentru reprezentarea în consiliile de administrație.

Germania: În Germania, companiile listate la bursă trebuie să aibă cel puțin 30% dintre locurile din consiliul de supraveghere ocupate de femei. Această regulă se aplică și companiilor cu un consiliu de supraveghere alcătuit din mai mult de trei membri.

Belgia: Belgia are cote de gen în politică, unde se aplică o rezervare de 50% pentru fiecare sex pe liste electorale. Această abordare se aplică și în cazul guvernelor regionale și comunitare.

Spania: În Spania, a fost adoptată o lege care impune ca listele electorale să aibă o proporție minimă de 40% pentru fiecare sex. Această reglementare se aplică atât la nivel național, cât și la nivel regional și local.

UE susține promovarea egalității de gen și încurajează statele membre să implementeze măsuri pentru creșterea reprezentativității femeilor în diverse domenii, inclusiv în funcțiile publice și în sectorul privat.

„Reprezentarea cotelor de gen este de o importanță crucială pentru sporirea actului guvernamental întrucât aceasta poate duce la o luare a deciziilor mai cuprinzătoare. De asemenea, când cetățenii văd diversitate în abordare au mai multă încredere în instituțiile democratice. Prin urmare, o reprezentare mai mare a femeilor poate duce la implementarea de politici publice mai eficiente, incluzive și echitabile. Nu în ultimul rând, femeile și fetele care văd femei în funcții de conducere pot fi motivate să-și urmeze propriile aspirații și să intre în politică sau în alte domenii în care pot face o schimbare semnificativă”, susține Președinta ADAA, Andreea NEGRU.

În concluzie, reprezentarea cotelor de gen este esențială pentru aducerea unor perspective diverse și asigurarea unei mai mari echități în procesul decizional. Acest lucru contribuie la construirea unei societăți mai democratice și mai reprezentative pentru cetățeni.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau