fbpx

Federația Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) şi Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), membru al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat (CONAF), au organizat, vineri, conferința finală din cadrul proiectului #ITforENERGY.

Participanții au subliniat importanţa implicării active a organizațiilor patronale şi a asociațiilor profesionale în proiecte dedicate digitalizării, astfel încât rata de absorbție a fondurilor europene să crească. România a făcut pași concreți în zona de digitalizare dar, deși există progrese, ţara noastră este în urma clasamentului european iar acest lucru este un motiv pentru ca proiecte precum #ITforENERGY să continue.

Cristina Chiriac, preşedinta PFA: ”Este important ca atunci când vorbim de programe de digitalizare să avem în vedere ca eligibile organizații care activează în zona patronală. Este extrem de importantă coagularea şi susținerea mediului de afaceri astfel încât proiecte precum #ITforENERGY, care au impact direct, sa fie gestionate, accesate şi implementate cel puţin de o entitate care să fie din zona patronală sau asociativă.

Prin parteneriatele încheiate, având o bază semnificativă de membrii, am reuşit să implementăm aceste cursuri de digitalizare absolut necesare pentru companii care activează în mediul privat şi cu beneficii reale pentru antreprenorii care înţeleg că trebuie să creştem nivelul de digitalizare din România. Nevoia noastră de a face ceva pentru mediul de afaceri a pornit cu Pactul pentru Muncă, demarat în urmă cu patru ani, împreună cu FPPG. Prin proiectul #ITforENERGY am reuşit să acordăm sprijin unor IMM-uri, inclusiv în domeniul alfabetizării digitale.

Digitalizarea reduce costurile organizaţiilor pe termen lung, iar resursele economisite pot fi investite pentru dezvoltarea companiilor. Transformarea digitală este un proces continuu, cu obiective flexibile, atât la nivelul iniţiativei private, cât şi la cel al administraţiei publice. Antreprenorii au oportunitatea de a-şi asuma riscuri calculate, de a inova. Dezbaterile, conferinţele şi întâlnirile din cadrul proiectului au oferit o platformă pentru analiza scenariilor de adaptare a afacerilor astfel încât acestea să profite de beneficiile inovaţiei digitale, au generat idei şi au conectat antreprenori.”

Cătălin Niţă, Secretar General al FPPG, responsabil cu atragerea şi implementarea proiectelor din fonduri externe şi Managerul de Proiect al #ITforENERGY: ”Putem spune că proiectul a fost un succes, dar eforturile au fost substanțiale, în special din cauza birocrației. Este nevoie să reducem nivelul acesteia în ceea ce priveşte accesarea şi raportarea proiectelor europene. Suntem realişti dar şi optimişti. Este necesar ca România să-şi intensifice eforturile în domeniul competenţelor digitale, este imperativ să rămânem în pas cu evoluţiile tehnologice şi să fim pregătiţi pentru provocările viitoare.

Digitalizarea este un pilon esenţial pentru progres şi stabilitate, iar proiectul #ITforENERGY a pus accent pe îmbunătăţirea abilităţilor digitale ale angajaţilor. Digitalizarea are un impact semnificativ asupra dezvoltării sustenabile a fiecărei entităţi implicate şi creşte competitivitatea în cadrul pieţei europene”.

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze a implementat, în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, proiectul cu titlul #ITforENERGY – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT pentru angajaţii IMM din sectorul energetic, cod SMIS 142732. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea nivelului de competenţe digitale a 320 de angajaţi din minimum 32 de IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puţin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei şi managementului de mediu, dar fără a se limita la acestea, în vederea adaptării activităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României.

Titlu proiect: #ITforENERGY – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM

PROIECTUL ITforENERGY ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, COD SMIS 142732

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Despre Federația Petrol și Gaze:

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), este înființată în baza Legii Dialogului Social, este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic” și prin intermediul companiilor afiliate, reprezintă peste 95% din producția internă de petrol și gaze naturale, sectorul de transport petrol și gaze naturale, furnizare gaze naturale precum și o parte semnificativă din activitățile de rafinare, comercializare și distribuție de produse petroliere din România.

FPPG susține constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 9 patronate, 20 asociații, 27 sucursale și peste 5.500 de companii, peste 170.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” și seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Anca Damour, Alina Gamauf, Camelia Șucu, Tatian Diaconu, Marius Ghenea, Nicoleta Munteanu, Gabriela Montoiu, Hildegard Brandl, Corneliu Bodea, Amalia Năstase, Viorica Pușcaș.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau