fbpx

București, 16 octombrie 2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este prima autoritate de supraveghere europeană care derulează în parteneriat cu EIOPA și Comisia Europeană un proiect de asistență tehnică privind consolidarea funcției de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România.

Societățile și intermediarii în asigurări vor fi supravegheați și controlați în viitor, din punct de vedere al conduitei, în baza unor proceduri și ghiduri complexe, ce vor fi elaborate de experți din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

Proiectul „Asistență tehnică privind consolidarea funcției A.S.F. de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România”, derulat de A.S.F., EIOPA și CE a presupus, într-o primă fază, elaborarea unui manual de supraveghere a conduitei în domeniul asigurărilor. Etapa de implementare a proiectul, care va fi gestionată de A.S.F. cu suportul experților EIOPA, vizează elaborarea unui set de proceduri și ghiduri, în baza căruia se vor desfășura activitățile de supraveghere și control pe aria de conduită asupra entităților care activează în piața asigurărilor.

În cadrul procesului de implementare a proiectului va fi elaborat și un ghid ce va conține informații generale privind factorii generatori de risc de conduită și tipologia acestor riscuri pe parcursul ciclului de viață al produselor de asigurare, care va fi adresat entităților supravegheate de către A.S.F.

Administrarea corectă a riscurilor

Pentru o supraveghere eficientă, din punct de vedere al conduitei, este necesară detectarea și gestionarea timpurie a riscurilor și abordarea integrată a întregului proces. Acestea au fost de altfel și premisele de la care a plecat creionarea obiectivelor proiectului de asistență tehnică derulat de către A.S.F., EIOPA și CE.

De asemenea, este foarte important ca riscurile de conduită să fie administrate corect astfel încât să fie asigurată creșterea gradului de profesionalism și a încrederii clienților în sectorul asigurărilor, precum și crearea și distribuția de produse de asigurare corelate cu nevoile, cerințele și obiectivele clienților. Toate acestea au impact asupra solvabilității și sustenabilității societăților de asigurare, prin creșterea ratei de retenție a clienților, prin reducerea ratei de renunțare la contractele de asigurare, precum și prin diminuarea riscurilor reputaționale și juridice ale asigurătorilor.

Totodată, în cadrul procesului de supraveghere trebuie avută în vedere prevenirea riscurilor sistemice și a celor generate de inovația în domeniul financiar, în general, și în domeniul asigurărilor, în special.

Obiectivele proiectului de asistență tehnică

·  Dezvoltarea unui cadru de supraveghere adecvat și complet la nivelul A.S.F., care să includă proceduri, instrumente și metodologii eficiente, pentru a identifica principalii factori generatori ai riscurilor de conduită la nivelul pieței asigurărilor din România, precum și la nivelul fiecărei entități care activează în această piață, pe parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare și pentru a aplica măsuri adecvate de atenuare a acestora;

·  Identificarea instrumentelor și proceselor adecvate care să permită A.S.F. prioritizarea acțiunilor de supraveghere în funcție de amploarea și complexitatea riscurilor identificate;

·  Adoptarea de către A.S.F. a unei abordări bazate pe coordonarea permanentă a acțiunilor de supraveghere prudențială și a acțiunilor de supraveghere a conduitei, ambele având ca obiective promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor clienților de produse de asigurare.

Ce înseamnă supravegherea conduitei

Conduita se referă la maniera în care o entitate își desfășoară activitatea din perspectiva concentrării pe interesele și obiectivele clienților.

Supravegherea conduitei este un ansamblu de procese, proceduri și instrumente care au rolul de a verifica faptul că societățile de asigurare și intermediarii de asigurări își desfășoară activitatea în mod echitabil, transparent și orientat către interesele clienților, iar aceștia sunt capabili să ia decizii în cunoștință de cauză și să selecteze produsele care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor.

În sectorul asigurărilor, supravegherea conduitei acoperă în general trei mari domenii: supravegherea societăților de asigurare și a intermediarilor, supravegherea pieței și supravegherea produselor de asigurare.

Principii cheie în supravegherea conduitei

– Concentrare pe interesele clienților pe tot ciclul de viață al produsului de asigurare;

– Trecerea la supravegherea bazată pe prevenție, pe identificarea timpurie a riscurilor și vulnerabilităților, pe baza indicatorilor de risc și a analizelor calitative și renunțarea la supravegherea reactivă, orientată spre analizarea petițiilor;

– Permanenta colaborare între structura de supraveghere prudențială, care se concentrează pe “sănătatea” financiară a entităților și structura de supraveghere a conduitei, orientată spre “sănătatea” relațiilor între asigurători/intermediari și clienți.

Autorizarea de Supraveghere Financiară utilizează, în activitatea de supraveghere a conduitei,  un sistem de instrumente și tehnici de supraveghere, implementat la nivel european, care include monitorizarea pieței asigurărilor, acțiuni de supraveghere tematică, acțiuni de supraveghere de la sediul A.S.F. (off-site) și acțiuni de control la sediul entităților supravegheate (on-site).

Conduita, prioritate absolută pentru EIOPA

Având în vedere faptul că la nivelul Uniunii Europene se acordă o importanță deosebită dezvoltării supravegherii conduitei entităților care activează pe piața asigurărilor, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a adoptat o strategie pentru dezvoltarea unui cadru de supraveghere orientat spre prevenție și identificarea timpurie a riscurilor, la care a aderat și A.S.F.

Crearea unui cadru eficient de supraveghere a conduitei este deosebit de important, atât din perspectiva protejării clienților de produse de asigurare, cât și din perspectiva contribuției la stabilitatea sectorului financiar, întrucât riscurile de conduită afectează atât clienții, dar și asigurătorii, intermediarii de asigurări și sectorul asigurărilor în ansamblu.

Provocări în domeniul supravegherii conduitei la nivel european

Ø  Crearea unor cadre eficiente de supraveghere; dezvoltarea de noi instrumente de supraveghere la nivel de piață și la nivel de entitate;

Ø  Revizuirea structurilor organizaționale la nivelul autorităților de supraveghere, prin asigurarea independenței funcției de supraveghere prudențială față de funcția de supraveghere a conduitei, și totodată, asigurarea colaborării și coordonării între cele două structuri;

Ø  Trecerea de la instrumentarea petițiilor la supravegherea bazată de identificarea riscurilor și a vulnerabilităților.


Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau