fbpx

Federația Patronală Petrol și Gaze și Patronatul Femeilor Antreprenor – membru fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – organizează miercuri, 25 octombrie, de la ora 13:00, la Târgu Jiu (județul Gorj), a doua conferință naţională #ITforENERGY – Zilele Smart Industry – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT. 

Temele conferinţei vizează dezvoltarea durabilă, importanța digitalizării în contextul competitivității europene, beneficiile educației digitale, accesul la fonduri europene, impactul digitalizării asupra pieței muncii, dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul IMM-urilor, programul Tranziţie Justă elaborat de MIPE pentru a răspunde nevoilor de investiții şi beneficiile pe care acesta le aduce cu accent asupra zonelor defavorizate şi cu cele mai mari disparităţi (Gorj fiind una dintre aceste zone).

”Tranziția justă nu este doar un set de instrumente pentru o Europa unui viitor decent, este un principiu al empatiei, al gândirii macro, al unui nou calcul de business bazat pe impact, nu exclusiv pe profit. Într-un amestec năucitor de strategii, tactici, urgențe guvernamentale și măsuri legislative luate si reluate, am sentimentul că România va pierde trenul istoriei. Economia ca generator de bunăstare, are principii simple și reguli stricte. Avem o destinație și un drum de parcurs, repede. A trecut vremea orgoliilor, a populismului pe termen scurt, a sprinturilor politice. Uniunea Europeană înseamnă unitate de valori și forțe, și piața muncii este singurul și cel mai sustenabil vehicul de profit. România este o țară bogată în resurse și asta ne-a salvat din multe derapaje istorice, dar a venit vremea să valorificăm resursa noastră principală, oamenii.

Este păcat să nu investim în formarea oamenilor și să nu sprijinim o gamă largă de activități din zonele defavorizate, prin investiții în domenii precum digitalizare și inovare digitală mobilizând 25,4 miliarde EUR din Fondul pentru Tranziție Justă”, a declarat Cristina CHIRIAC, doctor în economie, președinta PFA & CONAF.

Cătălin Niță, Secretarul General al FPPG, responsabil cu atragerea și implementarea proiectelor din fonduri externe și Managerul de Proiect al #ITforENERGY adaugă: ” Într-o realitate socială și economică în continuă schimbare, direcționarea spre digitalizare se afirmă ca un pilon esențial pentru progres și stabilitate în rândul organizațiilor autohtone. În acest context, suntem deosebit de bucuroși să aducem o contribuție semnificativă sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România prin intermediul proiectului #ITforEnergy, proiect ce pune accent pe îmbunătățirea abilităților digitale ale angajaților.

De asemenea, trebuie menționat că această direcție către digitalizare are un impact semnificativ asupra dezvoltării sustenabile a fiecărei entități implicate, sporind totodată competitivitatea în cadrul pieței europene, caracterizată de o concurență din ce în ce mai intensă.

Este imperativ să rămânem în pas cu evoluțiile tehnologice și să fim pregătiți să gestionăm provocările viitoare. Prin această inițiativă, ne propunem să punem bazele unui mediu profesional adaptabil și inovator, iar consolidarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor reprezintă primul pas hotărâtor în această direcție.”

La eveniment au confirmat participarea Marcel – Laurenţiu ROMANESCU – Primarul Municipiul Târgu Jiu, Cosmin PIGUI – Primarul Comunei Peştişani, Iulian Vasile POPESCU – Prefectul Judeţului Gorj, Marius POŞA – Subsecretar de stat Ministerul Digitalizării, Dan Iulius PLAVETI – Preşedintele Complexului Energetic Oltenia (CEO), Mihuţ STĂNOIU – Manager Web Logistics, Ionuţ CIUBOTARU – Vicepreşedinte pentru dezvoltarea afacerilor OMV Petrom, Roxana MIRCEA – Managing Partner REI Grup, Carmen GHIŢĂ-ALECU – Director Economic Integrisoft, Simona ILIE – Director Dezvoltare Integrisoft. Discuţiile vor fi moderate de Cristina CHIRIAC – Preşedintă PFA & CONAF

Cei interesați să participe sunt rugați să se înregistreze prin mail la adresa rsvp@conaf.ro. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Titlu proiect: #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM

PROIECTUL ITforENERGY ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, COD SMIS 142732

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Despre Federația Petrol și Gaze:

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), este înființată în baza Legii Dialogului Social, este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic” și prin intermediul companiilor afiliate, reprezintă peste 95% din producția internă de petrol și gaze naturale, sectorul de transport petrol și gaze naturale, furnizare gaze naturale precum și o parte semnificativă din activitățile de rafinare, comercializare și distribuție de produse petroliere din România.

FPPG susține constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 9 patronate, 15 asociații, 27 sucursale și peste 4.000 de companii, peste 170.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” și seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, președintă; Dana Nuță, prim-vicepreședintă; Anca Damour, vicepreședintă; Alina Gamauf, vicepreședintă; Camelia Șucu, vicepreședintă,; Tatian Diaconu, vicepreședinte; Marius Ghenea, vicepreședinte; Nicoleta Munteanu, vicepreședintă; Gabriela Montoiu, vicepreședintă; Hildegard Brandl, vicepreședintă; Corneliu Bodea, vicepreședinte; Amalia Năstase, vicepreședintă; Viorica Pușcaș, vicepreședintă

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau