fbpx

Bucureşti, 14 aprilie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Autorizare

 • Aprobarea domnului Andrei-Răzvan Micu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.;
 • Aprobarea domnului Gabriel Vasile Oltean pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.;
 • Aprobarea domnului Pamfil Mihai Gabriel în funcția de conducător executiv al societății Ivas Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L., a asociatului unic și a modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății;
 • Autorizarea doamnei Dana-Corina Benea în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;
 • Aprobarea alegerii de către S.A.I. Globinvest S.A. a următoarelor burse din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012: New York Stock Exchange și Nasdaq;
 • Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Napoca, FDI Transilvania, FDI Tehnoglobinvest și FDI Sanoglobinvest;
 • Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții GlobUS BlueChips și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;
 • Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. (numire membri CA, director general, închidere/deschidere punct de lucru, eliminare cod CAEN și modificarea unor articole);
 • Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Safety Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;
 • Avizarea societății Ritter – Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor;
 • Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

 Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Share.

Comentariul tau