fbpx
  • Rata dependenței energetice în Uniunea Europeană

Apropierea sezonului rece ridică problema aprovizionării cu energie la nivel european chiar dacă previziunile meteo arată menținerea și în această perioadă de iarnă aceleași temperaturi mai înalte ca cele din sezonul rece precedent.

Studiile preliminare ale pieței energiei dezvăluie dependența puternică a Europei de importuri, în special de combustibilii fosili prin evaluarea ratei dependenței energetice ( vezi :” Energy Market Forecasting 2023 – Global Energy Market Trends” )

Această rată corespunde ponderii energiei importate în raport cu energia totală consumată. Cu alte cuvinte, indică partea din necesarul total de energie al unei țări care este acoperită de importurile din alte țări.

Valorile pozitive de peste 100% indică o acumulare de stocuri în cursul anului de referință. Valorile negative, pe de altă parte, reflectă un echilibru energetic pozitiv (mai multe exporturi decât importuri).

Uniunea Europeană depinde de importuri pentru puțin peste jumătate din consumul său de energie

În 2022, Uniunea Europeană depindea, pentru 55,5% din consumul său de energie, de importurile sale, potrivit celor mai recente date Eurostat. Restul energiei este produsă în Europa.

Pe termen lung, dependența energetică europeană a crescut din 1990: la acea vreme, importurile de energie reprezentau doar 44 % din total.

Independența energetică europeană depinde de politicile adoptate de statele membre. Statele sunt autonome în alegerea surselor lor de aprovizionare și a mix-ului lor energetic, ceea ce nu împiedică scăderea în timp a raportului dintre producția europeană de energie primară și importuri. În același timp, însă, ponderea energiilor regenerabile a crescut considerabil.

Dependența energetică variază de la o țară la alta

În 2022, cele mai scăzute rate de dependență energetică au fost înregistrate pentru Estonia (1,4%), Suedia (21,2%) și România (31,6%). Dimpotrivă, unele țări depind aproape exclusiv de sursele externe de aprovizionare. Acesta este cazul Maltei (97%), Luxemburgului (92,5%) și Ciprului (89,5%).

Între 2011 și 2022, Danemarca, Țările de Jos, Lituania și Polonia au devenit din ce în ce mai dependente de importurile de energie, tendințe legate în mare măsură de încetinirea producției de energie primară (epuizarea treptată a aprovizionării cu materii prime). O dependență în creștere, deși mai puțin pronunțată, a fost constatată și în Republica Cehă, Germania și Belgia.

Toate celelalte state membre ale UE au înregistrat o scădere a ratei lor de dependență energetică între 2011 și 2021, cu o scădere rapidă în Estonia, unde a scăzut de la 13,6 % la 1,4 %, dar și în Irlanda (-13,4 puncte), Finlanda (-16 puncte) și Letonia (-21,6 puncte), determinată de o combinație de câștiguri în materie de eficiență energetică și de o schimbare a mix-ului energetic pentru a promova producția de energie primară din surse regenerabile.

În 2020, UE depindea de Rusia pentru 24,4 % din aprovizionarea sa cu energie. Din totalul importurilor de energie ale țărilor UE, 41,1% din gaze, 25,7% din petrol și 52,7% din combustibili solizi au fost rusești.

A doua țară de care Uniunea depinde cel mai mult este Norvegia, singura țară europeană care produce mai multă energie decât consumă, cu o rată de dependență energetică de -616,6%. Ponderea petrolului importat din Norvegia în UE tinde să crească de la 7,7 % în 2010 la 8,7 % în 2020. În schimb, ponderea sa în importurile de gaze ale UE a scăzut ușor de la 19,3 % în 2010 la 18,5 % în 2020.

Această lipsă de diversitate a parteneriatelor, în special în ceea ce privește gazele, a contribuit la expunerea statelor europene la riscul întreruperii aprovizionării cu energie. De la invazia Ucrainei în februarie 2022 și cu restricționarea livrărilor de gaze din Rusia, europenii caută acum să-și diversifice furnizorii.

Prin urmare, pentru a promova independența energetică a țărilor membre, Comisia Europeană a prezentat la 18 mai 2022 o foaie de parcurs numită „REPowerEU”, care își propune să iasă din dependența de hidrocarburile rusești prin diversificarea surselor de aprovizionare, reducerea consumului de energie în UE și dezvoltarea energiilor regenerabile.

Dependența de importurile de energie în UE (2022)

ȚarăPonderea importurilor
Germania63,5 %
Austria52,0 %
Belgia70,8 %
Bulgaria36,1 %
Cipru89,5 %
Croaţia54,5 %
Danemarca32,6 %
Spania69,1 %
Estonia1,4 %
Finlanda38,0 %
Franţa44,2 %
Grecia73,8 %
Ungaria54,1 %
Irlanda77,0 %
Italia73,5 %
Letonia38,3 %
Lituania73,3 %
Luxemburg92,5 %
Malta97,1 %
Olanda58,4 %
Polonia40,4
Portugalia67,0 %
Republica Cehă40,0 %
România31,6 %
Slovacia52,6 %
Slovenia48,6 %
Suedia21,2 %
Uniunea Europeană – 27 de țări 55,5 %
Sursa : Eurostat
  • Cererea de combustibil explodează în ciuda prețurilor record

Cifrele arată o creștere a cererii de petrol și gaze, în timp ce energiile regenerabile nu reușesc să satisfacă cererea.

Cu toate acestea, după cum arată graficul Agenției Internaționale pentru Energie de mai jos, cererea globală de combustibili fosili crește constant. Creșterea numărului de turbine eoliene sau panouri solare în ultimul deceniu nu a avut niciun efect.

Agenția Internațională pentru Energie estimează un vârf al cererii înainte de 2025, apoi o scădere a cererii de la an la an.

Energiile regenerabile atrag cu siguranță mult capital. Investițiilele legate de reducerea emisiilor de carbon, inclusiv regenerabile, au ajuns la 1100 de miliarde de dolari, la fel de mult ca și combustibilii fosili.

Totuși, un raport privind producția de energie prin turbine eoliene a creat îndoieli cu privire la interesul investițiilor .”Factorul de încărcare” al turbinelor eoliene în 2022 a ajuns la doar 21,6%. Deci, nu au produs aproape 80% din capacitatea lor teoretică – pentru că a rămas fără vânt. ( vezi: Bloomberg.4/2023)

În comparație, „factorul de încărcare” median pentru centralele nucleare a fost de 85,6% în 2021.

Într-un mod aleatoriu, Comisia Europeană și diferitele guverne au început să investească masiv în contracte pe termen lung. În Franța, de exemplu, Engie a semnat două contracte pe cincisprezece ani cu americanii în 2022, iar proiectele de construire și extindere a terminalelor s-au înmulțit.

Pentru o criză pe termen scurt, care ar trebui să dureze doar câteva ierni, guvernele se angajează la o infrastructură care nu va funcționa înainte de 2026. în cel mai bun caz.

  • Contradicțiile UE-SUA privind subvenționarea industriilor verzi. Reorientarea politicilor europene

Pregătirea pentru iarnă din punctul de vedere al aprovizionării Europei cu gaz lichefiat din SUA și cu investițiile în fotovoltaice sunt în impas datorită efectelor negative pe care Uniunea Europeană consideră că le are ” legea de reducere a inflației” promovată de către administrația americană.

 Știrile din această vară despre un plan de 370 de miliarde de dolari pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din SUA prin subvenționarea industriilor verzi au provocat inițial o lipsă de reacție europeană  dar, în august 2023 ca urmare a anunțului  relocării unor proiecte industriale majore de panouri solare sau baterii care urmau să fie înființate în Europa, Comisia a luat poziție învinuind Statele Unite de protecționism.

 Legea privind reducerea inflației (IRA) poate fi considerată drept o politică protecționistă dar ceea ce este interesant este că această acțiune este considerată protecționistă doar în timp ce, în cele din urmă, Statele Unite nu au mai fost atât de non-protecționiste de câțiva ani, de când există politica Trump, inclusiv măsurile luate împotriva Chinei, dar care au repercusiuni și pe continentul european. Prin urmare, ceea ce este interesant este că aici este o reacție din partea Uniunii Europene, deoarece aceasta are loc, de asemenea, într-un anumit context, și anume criza energetică prin care trece Europa, care poate pune sub semnul întrebării un anumit număr de investiții pe teritoriul european .A existat întotdeauna o oportunitate de piață în Statele Unite, dar aceasta este întărită de aceste subvenții și de faptul că piața europeană se află mai degrabă într-un ciclu lent, cu condiții de producție complicate fiind. într-un dezavantaj competitive din puntul de vedere al politicii energetice.

 În aceste condiții , țările membre ale UE vor trebui să fie mai ambițioase în acțiunile lor pentru a atinge obiectivele stabilite pentru 2030 și 2050. Legea europeană a climei, ca parte a Pactului verde european, stabilește un nou obiectiv de reducere netă a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030 și un angajament de realizare a neutralității climatice. Aceasta înseamnă că toate emisiile reziduale vor fi compensate prin eliminarea unei cantități echivalente de dioxid de carbon până în 2050. Mai mult, invazia Rusiei în Ucraina a evidențiat necesitatea trecerii de la combustibili fosili la surse regenerabile și interne pentru a asigura securitatea energetică.

Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri pentru reducerea rapidă a dependenței UE de combustibilii fosili ruși prin accelerarea tranziției către o energie curată. Ca parte a acestui plan, Comisia Europeană propune creșterea obiectivului privind energia din surse regenerabile la 45 % până în 2030 și creșterea economiilor de energie de la 9 % la 13 %, comparativ cu un scenariu de referință al UE pentru 2020.

 Conform celor mai recente estimări ale AEM, emisiile de gaze cu efect de seră din UE, care reprezintă, de exemplu, carbonul absorbit de păduri, au scăzut cu 28 % în 2021 față de 1990. Dacă UE dorește să își îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor cu 55 % până în 2030, această reducere trebuie să fie mai rapidă și mai intensă.

În plus, analiza AEM intitulată „Tendințe și previziuni” arată că Europa trebuie să continue să investească în surse regenerabile de energie electrică și că sursele regenerabile de energie trebuie să reprezinte o pondere mai mare a energiei utilizate pentru încălzire, răcire și transport. De asemenea, este important să se evite utilizarea cărbunelui sau a lignitului pentru a înlocui gazul în sectorul energetic.

Probabil cel mai urgent lucru este reducerea consumului de energie.. Îndeplinirea obiectivelor UE privind eficiența energetică pentru 2030 va necesita reduceri mult mai rapide decât cele realizate între 2005 și 2020. Dezvoltarea sistemului de încălzire și răcire centralizată, instalarea pompelor de căldură și îmbunătățirea izolației clădirilor ar contribui la atingerea acestor obiective. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi în toate sectoarele economice, iar schimbările în utilizarea energiei de către cetățeni, de exemplu prin reducerea termostatelor în timpul iernii și prin utilizarea mai redusă a aerului condiționat în timpul verii, sunt binevenite.

Fig. Mix-ul energetic european (%)

Conform celor mai recente date cuprinzătoare din 2020, energia totală disponibilă în UE provine în principal din cinci surse diferite: produse petroliere, inclusiv țiței (aproximativ 35 %), gaze naturale (24 %), surse regenerabile de energie (17 %), energie nucleară (13 %) și combustibili fosili solizi, cum ar fi cărbunele (12 %).

Cu toate acestea, există diferențe semnificative între statele membre ale UE. De exemplu, în 2020, produsele petroliere au reprezentat peste 85% din totalul energiei disponibile în Cipru și Malta. Gazele naturale au reprezentat 40% din totalul energiei disponibile în Italia, energia nucleară 41% în Franța, iar sursele regenerabile aproape jumătate din energia totală în Suedia.

Mix-ul energetic al unei țări este determinat de mai mulți factori, inclusiv disponibilitatea resurselor interne, cum ar fi pădurile și alte tipuri de biomasă, și râurile, sau potențialul bun pentru energia eoliană sau solară. Alegerile din trecut au limitat țările la anumite tehnologii timp de mai multe decenii, iar conectivitatea la rețelele energetice mari, precum și relațiile cu țările vecine afectează opțiunile disponibile pentru exporturi și importuri.

În 2020, aproximativ 42 % din totalul energiei disponibile și consumate în UE a fost, de asemenea, produsă acolo. Restul, aproximativ 60%, a fost importat. Rusia este de mult timp cel mai mare furnizor de energie importată al UE. În 2020, a furnizat 29 % din țiței, 43 % din gazele naturale și 54 % din combustibilii fosili solizi, în principal cărbune, utilizați în UE. În plus, unele state membre ale UE au fost mai dependente decât altele de energia rusă, făcându-le și mai vulnerabile la penuria de energie și la creșterea prețurilor.

  • UE ar putea permite importurile de gaze din Rusia

Fig. Dependența europeană de gazul rusesc

 Un  proiect obținut de ”Politico” arată că UE ar putea permite importurile din Rusia.
 Platforma de import a intrat în vigoare în aprilie și expiră în decembrie. Acesta își propune să controleze creșterea prețurilor prin valorificarea puterii de cumpărare colectivă a clienților din UE și potrivirea cumpărătorilor și vânzătorilor. În mod crucial, aceasta exclude Moscova prin interzicerea achizițiilor de la punctele de intrare în blocul folosit de Rusia pentru exporturile sale.

Însă, conform proiectului de început din iulie 2023, propunerea pentru o nouă schemă permanentă elimină orice mențiune a punctelor de intrare interzise, ​​optând în schimb pentru o prevedere care să permită Comisiei Europene „să decidă să limiteze temporar, pe o perioadă determinată, ofertele de gaze naturale din Federația Rusă sau Belarus” în anumite condiții, inclusiv acolo unde „este necesar pentru a proteja interesele esențiale de securitate ale țărilor”.

UE nu a sancționat gazul rusesc, dar și-a stabilit un obiectiv ca blocul să elimine treptat importurile de la Moscova până în 2027. Unele țări din UE, precum Ungaria și Austria, continuă să cumpere gaze din Rusia, în timp ce altele, inclusiv Spania și Franța, cumpără gaz natural lichefiat din Rusia. 

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau