fbpx

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) implementează la nivel național, pe o perioadă de 12 luni (27 iunie 2018 – 26 iunie 2019), Proiectul „Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare” – ID proiect 111846/Cod Sipoca 165. Valoarea totală eligibilă aproiectului este 843.158 Lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 693.954,33 Lei.

Obiectivul general al Proiectului este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România.

Până la această dată au fost realizate în cadrul Proiectului următoarele activități: o cercetare asupra nevoilor de modificări legislative în domeniul vizat de Proiect, realizat pe un esantion de 232 de persoane (reprezentanți ai ong-urilor, partenerilor sociali, autorităților publice), trei cursuri de instruire în domeniul comerțului cu produse agroalimentare și în domeniul fiscal cu 50 de reprezentanți ai unor ONG-uri în domeniul vizat de Proiect, două evenimente de diseminare și dezbatere a propunerilor de modificări legislative. Ca urmare a acestor activități au fost formulate 53 de propuneri de modificări legislative în 14 acte normative, care sunt în curs de diseminare la autoritățile publice locale, Parlamentul și Guvernul României.

Dintre principalele propuneri de modificări legislative vizate:

I         Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 1. A) Definirea distribuției de bunuri de larg consum ca sector economic. Deși noțiune este folosită în foarte multe acte normative naționale, nu este definită în niciun act normativ iar în lipsa acestui demers distribuitorii de bunuri nu sunt eligibili în cadrul niciunui Program operațional cu finanțare europeană nerambursabilă.
 2. B) Activă și responsabilă implicare a autorităților publice locale în stabilirea strategiei de dezvoltare a rețelei de distribuție, cu accent pe promovarea produselor agroalimentare locale.
 3. C) Crearea unei legislații “transversale” la nivel național de reglementare a accesului, regimului parcării și a regimul orar al aprovizionării vehiculelor de transport marfă în unitățile administrativ teritoriale.
 4. D) Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafață mai mare de 400 m.p. se va face exclusiv în teritoriul periurban.

Prin modificările propuse, comunitățile locale vor avea mai multe avantaje din punct de vedere al menținerii și încurajării IMM-urilor, micilor producători și afacerilor locale, precum și pentru interesele consumatorilor prin varietatea mai mare de produse, prin incurajarea specificității locale.

Ultimii 10-15 ani au fost marcați în România în domeniul comerțului de dezvoltarea haotică și necontrolată a retelelor de supermagazine. Dezvoltarea de structuri mari și de parcuri comerciale generează dificultăți majore cel puțin în următoarele direcții: traficul aglomerat în zone intravilane, închiderea magazinelor mici, generare de șomaj, dependența producătorilor români de acceptarea ofertei în aceste lanțuri comerciale multinaționale.

Parlamentului European a incriminat abuzul de putere dominată al supermagazinelor prin Declarația 88/2007 solicitând autorităților europene și naționale anchetă și propunerea de măsuri adecvate.

Până în prezent nici Guvernul, nici Parlamentul României nu au propus “măsuri adecvate” la nivel național, în sensul indicat de Parlamentul European.

II        Hotărârea de Guvern nr. 775/2015 privind Aprobarea Strategiei Naţionale Pentru Competitivitate 2015-2020

Introducerea distribuției de bunuri ca sector economic în SNC pentru a face posibil accesarea de programe operațonale cu finanțare comunitară.

În lipsa unor mecanisme de finanțare publice pentru dezvoltarea distribuției autohtone de bunuri, efectele asupra economiei naționale vor fi în lanț următoarele:

 1. Lipsa sustenabilității multor investiții în domeniul producției de bunuri agroalimentare și non agricole, realizate prin PNDR.
 2. Creșterea gradului de dependență a producătorilor autohtoni de comerțul realizat de supermagazine, corelat cu creșterea presiunii asupra prețului de cost al alimentelor și implicit cu efecte nefaste asupra calității acestora.
 3. Diminuarea ”suprafețelor” de depozitare și comercializare cu ridicata și cu amănuntul ale operatorilor economici cu capital românesc.
 4. Scăderea locurilor de muncă în domeniul serviciilor comerciale și implicit creșterea presiunii economice, bugetare și sociale.
 5. Creșterea galopantă a dependenței pieței de consum de produse non autohtone.

III       Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Instituirea contravenției pentru comercializarea băuturilor alcoolice minorilor de către unitățile autorizate să comercializeze băuturile alcolice.

V        Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

Condiționarea operatorilor economici din sectorul vitivinicol de apartenența la o asociație profesională, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile.

Apreciem ca imperativă această măsură pentru încurajarea asocierii, în spiritul Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, precum și pentru garantarea pentru producători a accesului la informații privind organizarea comună a pieței vinului și a programelor de finanțare europeană accesibile.

În exercițiul financiar curent la accesarea fondurilor europene este sub 25% din totalul anual de 47, 7 mil. Euro, după ce în exercițiul financiar anterior prin Programului Naţional Suport 2009 – 2013 sectorul vitivinicol a absorbit în proporţie de 100%, fondurile europene puse la dispoziţie de Comisia Europeană.

Prin acest Proiect propunem autorităților publice naționale acceptarea unor măsuri legislative care să conducă la recâștigarea independenței economice a României raportat la producția și comerțul cu produse agroalimentare românești în contextul

 • Expansiunii necontrolate a marilor rețele de super magazine,
 • Închiderii micilor magazine de proximitate și a celor specializate,
 • Dependenței producătorilor români de produse alimentare de marile rețele comerciale,
 • Lipsei accesului la fonduri europene pentru distribuția tradițională de bunuri,
 • Lipsei forței de muncă în sectoarele producției și comerțului de bunuri agroalimentare.

www.acdbr.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau