fbpx

INFORMARE DE PRESĂ

București, 16 octombrie 2020 – Având în vedere aspectele menționate în Raportul curent publicat de către S.I.F. Oltenia S.A. pe site-ul B.V.B. în data de 07.10.2020, aferent adresei nr. 6071/06.10.2020, comunicate în mod direct și Autorității, urmare analizei efectuate asupra datelor și informațiilor deținute nu au fost identificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entități, menționate de S.I.F. Oltenia S.A. în documentul referit, acționând singure sau în mod concertat, se află sub incidența prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aplicabile în materia ofertelor publice.

De asemenea, analizele efectuate asupra datelor și informațiilor deținute din perspectiva obligațiilor instituite prin Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară nu au relevat situații care să impună aplicarea dispozițiilor în cauză.

Rezultatul analizei efectuate a fost adus la cunoștința S.I.F. Oltenia S.A. în data 15.10.2020, prin adresa nr. VPI/10894.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau