fbpx

Piața pensiilor private a reușit să facă față provocărilor generate de criza indusă de noul coronavirus, scoțând în evidență capacitatea sistemului de pensii private de a obține profit pentru participanți chiar și în condiții adverse. O soluție alternativă pe care toți cetățenii activi economic – și mai ales tinerii – o au la îndemână pentru economisirea pe termen lung și pentru sporirea veniturilor la vârsta pensionării este contribuția facultativă la sistemul de pensii private.

Potrivit Raportului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind evoluția pensiilor private în T1/2021, activele nete ale fondurilor de pensii facultative au crescut în luna martie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului anterior, cu aproximativ 30%. Pandemia COVID-19 a cauzat, e drept, fluctuații ale prețurilor activelor financiare, dar activele totale ale fondurilor de pensii facultative au înregistrat – în luna martie a acestui an – valori superioare celor din anul anterior.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că România beneficiază de un amplu spațiu demografic încă neacoperit de contribuțiile la pensiile facultative – respectiv Pilonul III -, iar asta reprezintă și o oportunitate de dezvoltare a sectorului care se poate realiza mai ales prin educația financiară și prin conștientizarea generațiilor tinere de necesitatea economisirii pe termen lung.

Președintele ASF: ”Din ce în ce mai mulți tineri trebuie să înceapă să investească în viitorul lor.”

Pe parcursul ultimelor luni, România a înregistrat o evoluție staționară a structurii participanților la Pilonul III, în funcție de vârsta acestora sau în funcție de genul lor.

În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă, la 31 martie 2021. raportul citat arată:

  • ponderea participanților cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani a fost de 6% din totalul participanților,
  • ponderea celor cu vârstă cuprinsă între 30 și 44 ani a fost de 40%
  • ponderea celor de peste 45 ani a fost de 54%.

Distribuția participanților pe gen rămâne constantă:

  • ponderea participanților de genul feminin în numărul total de participanți este de 51%
  • ponderea persoanelor de gen masculin este de 49%

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), dl. Nicu Marcu declară că ”se observă un grad încă scăzut de penetrare al pensiilor facultative, care oscilează între 5 și 7% din populație pentru cele mai multe grupe de vârstă. Iar dacă ținem cont de evoluția demografică, care va pune presiune pe sistemul public de pensii, rezultă o nevoie firească de a încuraja investițiile populației în sistemul pensiilor facultative”.

”Din ce în ce mai mulți tineri trebuie să înceapă să investească în viitorul lor, dar și să economisească de timpuriu pentru când vor ajunge la vârsta a treia”, subliniază Nicu Marcu, Președintele A.S.F.

Fondurile de pensii facultative au investit majoritar în titluri de stat

Reziliența sistemului în perioada de criză e determinată atât de calitatea gestionarii fondurilor de pensii, de optimizarea portofoliilor de investiții, cât și de activitatea de reglementare și supraveghere.

Raportul ASF citat arată că toate fondurile de pensii facultative au investit majoritar în titluri de stat, în procente de peste 50% din activele totale.

  • Investițiile fondurilor de pensii facultative în titluri de stat au reprezentat 60% la 31 martie 2021.
  • Investițiile în acțiuni au reprezentat 27% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III.
  • O altă categorie importantă de active financiare în care au investit fondurile de pensii facultative este reprezentată de depozitele bancare și fondurile de investiții.

Alte instrumente financiare precum acțiunile sau obligațiunile corporative se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii facultative în procente semnificative.

Investițiile locale ale fondurilor de pensii facultative au înregistrat un procent de aproximativ 88%, iar din plasamentele în valută, ponderea cea mai mare au avut-o plasamentele în euro (11%) la finalul lunii martie 2021.

Titlurile de stat denominate în lei prezintă un procent semnificativ (91%) în totalul titlurilor de stat deținute de fondurile de pensii private la 31 martie 2021, cele denominate în euro fiind 9% și în dolar american 1%. În cazul emisiunilor în lei, cele mai mari valori au fost înregistrate de titlurile de stat cu data maturității în 2023 și 2024, iar multe dintre emisiunile în euro ajung la scadență în 2025.

  • La finalul lunii martie 2021, investițiile în obligațiuni corporative au fost în cuantum de 77 milioane lei, cu o pondere de 2,48% în totalul activelor fondurilor de pensii facultative.
  • Investițiile în alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale au atins un procent de circa 2%, investițiile în obligațiuni municipale fiind de 1%.

Fondurile de pensii facultative au investit în obligațiuni corporative românești în procent de 30%, în obligațiuni corporative emise de emitenți din SUA în procent de 28%, iar în obligațiuni corporative emise de emitenți din Olanda în procent de 15%.

Plasamentele fondurilor de pensii facultative în depozite bancare și conturi curente au înregistrat un nivel de 108 milioane lei la finalul primului trimestru al anului 2021, arată Raportul ASF privind evoluția pensiilor private în T1/2021.

Fondurile de pensii, trend crescător în întreaga lume

Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) – privind evoluția fondurilor de pensii în anul 2020 – indică faptul că fondurile de pensii dețineau, anul trecut, la nivel global, peste 35 de trilioane de dolari, depășind nivelul din 2019, în ciuda efectelor negative ale pandemiei COVID-19.

Această evoluție a fost susținută de câștigurile de capital de pe piețele financiare și de măsurile fiscale adoptate în anul pandemiei, arată un recent Raport de tendințe și riscuri pe piețele financiare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Fondurile de pensii au obținut randamente pozitive în majoritatea jurisdicțiilor OECD, în ciuda scăderii accentuate a prețurilor acțiunilor, în primul trimestru al anului 2020, a creșterii șomajului și a reducerii PIB-urilor.

Anul trecut, fondurile de pensii din Hong Kong și Mexic au înregistrat cele mai mari performanțe de 12,4%, respectiv 9,3%. Fondurile de pensii au consemnat, de asemenea, câștiguri reale, de peste 5%, în alte 17 țări, printre care Danemarca (7,5%), Olanda (6,5%) și SUA (5,9%). Administratorii fondurilor de pensii au investit, în principal, în acțiuni și obligațiuni, la sfârșitul anului 2020, cele două instrumente reprezentând, în medie, circa 74% din total.

Articol preluat de pe gandul.ro.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau