fbpx

COMUNICAT DE PRESĂ

 Prudența, cuvântul de ordine pentru fondurile de pensii private

Structura investițiilor fondurilor de pensii private la 30 septembrie 2020

București, 24 noiembrie 2020 – Volatilitatea ridicată generată de criza sanitară și, implicit,  de cea economico-financiară din trimestrul I al anului 2020 a determinat o atenție sporită față de evoluțiile pe termen scurt ale pieței de capital și o echilibrare fină a portofoliilor fondurilor de pensii private, în sensul creșterii procentului deținerii în titluri de stat.

Astfel, dacă la nivelul lui decembrie 2019, expunerea pe conturi curente, depozite și titluri era de 74,64%, aceasta a crescut la 79,24% la nivelul lunii martie 2020.

Pe măsură ce piața de capital a consemnat reveniri, având în vedere sentimentul pozitiv cu privire la economiile sprijinite puternic prin programe de relaxare fiscală și monetară, expunerea pe  titluri de stat și depozite s-a diminuat la nivelul de 76,98% (septembrie 2020), fără modificări notabile. Această situație de fapt are în vedere atât performanțele bune ale bursei, realizate în perioada iunie – septembrie, cât și revenirea activelor la valori apropiate de cele înregistrate înainte de izbucnirea pandemiei.

*titluri de stat, obligațiuni municipale, obligațiuni corporative, obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale (include obligațiuni BERD, BEI, BM și alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale)

**titluri de participare – OPCVM, alte organisme de plasament colectiv AOPC, fonduri de mărfuri și metale prețioase

În ceea ce privește Pilonul III de pensii private, structura investițiilor este dominată de conturi curente, depozite și titluri cu venit fix în proporție de 72,42% la septembrie 2020 (ușoară creștere față de nivelul de 71,06% raportat la decembrie 2019). Cea mai mare alocare către această expunere s-a înregistrat în martie 2020, respectiv 74,38%, rebalansare generată de turbulențele și volatilităţile ridicate de pe piața acțiunilor și mărfurilor.

*titluri de stat, obligațiuni municipale, obligațiuni corporative, obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale (include obligațiuni BERD, BEI, BM și alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale)

**titluri de participare – OPCVM, alte organisme de plasament colectiv AOPC, fonduri de mărfuri și metale prețioase, private equity

La nivelul întregului sistem de pensii private, din graficul de mai jos se observă că există o preferință pentru investiții în monedă locală (89,5%), urmată de EUR (9,07%) și USD (1,39%).

În concluzie, se poate observa că fondurile de pensii private nu și-au modificat semnificativ expunerile pe diferite instrumente financiare, cu toate rebalansările între instrumente cu venit fix și instrumente de capital, ceea ce le-a permis o volatilitate mai scăzută a valorii unitare a activelor nete (VUAN), precum și un impact redus asupra ratei de rentabilitate.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau