fbpx

Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), oferă, într-un set de întrebări și răspunsuri, câteva explicații referitoare la procesul de liberalizare a pieței de energie electrică. Ce ar trebui să știe clienții despre acest proces, care sunt beneficiile, cum pot alege o altă ofertă de pe piața concurențială și alte informații utile se regăsesc în interviul de mai jos.

1. Știu că informările referitoare la liberalizare primite de către consumatori de la furnizori, în perioada octombrie – decembrie 2020, au fost o consecință a reglementărilor emise de ANRE. Despre ce reglementări este vorba?

Consider important de precizat faptul că, în concordanță cu prevederile legale, obligația de informare ce implică o abordare directă în relația cu clienții revine în sarcina furnizorului.

Pornind tot de la prevederile legale, în sarcina ANRE revin obligații legate strict de creșterea gradului de informare. Altfel spus, furnizorii sunt cei care au posibilitatea de a avea acces direct la consumatori prin intermediul relației lor contractuale, ceea ce oferă furnizorilor posibilitatea de a pune la dispoziția consumatorilor informații utile cu privire la opțiunile existente rezultate în urma liberalizării, prin informări transmise prin facturi, spre exemplu.

Pentru a crea un cadru propice pentru realizarea acestor informări de către furnizori, ANRE a statuat prin legislația secundară incidentă în domeniu, obligații concrete de informare a consumatorilor, în sarcina furnizorilor.

Astfel, prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2020 furnizorii de ultimă instanţă au avut obligaţia de a transmite în perioada octombrie – decembrie 2020, clienţilor casnici din portofoliile proprii, informări cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică. Mai mult, tot în baza reglementărilor ANRE, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piața concurențială cu orice furnizor licențiat.

Prin modificarile aduse prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 în vederea realizării activităţii de informare a clientilor casnici, ANRE a prevăzut o nouă obligație pentru furnizorii de ultimă instanţă, de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu, odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021, câte o  informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, un formular de selecţie a ofertei, care are rolul de a simplifica procesul de încheiere a contractelor.

Formularul de selecție oferte e o bună cale de alegere a unei oferte de furnizare de pe piața concurențială, pentru acea categorie de clienți care nu au acces la internet, astfel încât să poată identifica pe cale electronică o ofertă. Formularul obligatoriu trebuie să conţină ofertă concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal (oferte aplicabile în semestrul I 2021), precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.

Totodată, Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 prevede faptul că, furnizorii au obligația față de clienții din portofoliile proprii ca în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021 și o dată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, să le transmită acestora informări însoțite de câte o ofertă concurenţială şi oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

  • Alte obligații de informare instituite furnizorilor prin reglementări ANRE pe care aș vrea să le amintesc sunt:
  • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 235/2019 care prevede printre altele faptul că furnizorii de energie electrică au obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a energiei electrice.
  • Ordinul președintelui ANRE nr. 189/2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”, care constituie practic cadrul legal ce a făcut posibilă încărcarea Comparatorului pe pagina de internet ANRE. Referitor la Comparatoare – și aici mă refer și la cel pe gaze naturale – trebuie să precizez că ANRE a adus în mod constant îmbunătățiri acestor aplicații, un bun exemplu fiind simplificarea procesului de obținere a documentelor necesare încheierii unui contract de furnizare, acest set de documente putând fi descărcat direct din lista de rezultate obținută în urma realizării analizei comparative cu ajutorul Comparatorului.

2. Ce alte măsuri au fost luate de ANRE în vederea informării consumatorilor cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică?

În ceea ce privește eliminarea tarifelor reglementate de la 1 ianuarie 2021, pentru informarea clienților casnici în legătură cu opţiunile pe care le au în procesul trecerii lor de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială şi pentru realizarea unei comunicări rapide şi eficiente, concomitent cu publicarea pe pagina proprie de internet, ANRE a remis în spațiul public materiale informative, comunicate de presă și alte informări pe acest subiect.

Spre exemplu, ANRE are în desfășurare, la nivel național, un parteneriat cu Asociația Națională de Protecția Consumatorilor – INFOCONS, în vederea diseminării materialului ”LIBERALIZAREA PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ – Recomandări pentru clientul casnic” sub formă de pliante printate și afișate la punctele de contact ale instituțiilor de interes major de pe întreg teritoriul țării. Acest material este afişat și poate fi consultat și pe pagina de internet a ANRE.

Suplimentar, cu respectarea prevederilor legale, ANRE a diseminat informații practice pentru clienții finali cu privire la efectele liberalizării pieței de energie electrică, alegerea unei oferte de furnizare optime sau găsirea de soluții în privința semnării noilor contracte și prin intermediul liniei de telefonie de tip call-center 0374 554 265, destinată informării consumatorilor cu privire la liberalizarea piețelor.

De menționat este și faptul că, din pricina contextului dificil generat de pandemia COVID-19 și din considerente legate de respectarea regulilor sanitare impuse de această conjunctură, activitatea de informare a consumatorilor de tipul door-to-door nu s-a putut realiza. Și acest aspect a avut un cuvânt de spus în ceea ce privește lipsa cunoașterii informațiilor privitoare la liberalizare, în rândul acelor consumatori fără acces la internet, spre exemplu.

ANRE va continua și în perioada următoare să pună la dispoziția clienților finali, pe pagina de internet www.anre.ro, materiale informative utile, simultan cu menținerea celorlalte căi de interacțiune (liniile de call center, e-mail) care rămân la dispoziția tuturor celor interesați de obținerea de informații care să aducă un plus de clarificare în ceea ce privește alegerea celei mai bune oferte de furnizare.

3. Ce întrebări primite din partea consumatorilor predomină pe linia telefonică dedicată oferirii de informații cu privire la liberalizarea piețelor? Ne puteți spune și ce număr de apelanți a fost înregistrat până în prezent?

De la începutul acestui an și până în prezent, pe linia telefonică deschisă de ANRE dedicată informării consumatorilor de energie cu privire la liberalizarea piețelor au fost înregistrate aproximativ 7000 apeluri.

Aici aș vrea să adaug un aspect. Am analizat recent două studii referitoare la percepția românilor cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică, pe care le-am evaluat a fi relevante și credibile, atât din punct de vedere al metodelor folosite, cât și din perspectiva eșantioanelor reprezentative folosite la nivel național.

Este vorba despre studiile IRES și cel al Reveal Marketing Research, realizate în ianuarie, respectiv februarie 2021. Studiul IRES arată că 8 din 10 respondenți afirmă că au auzit de procesul de liberalizare a pieței de energie electrică din România, mare parte dintre aceștia referindu-se la etapa începută în ianuarie 2021 și nu la cea din 2013, părerile cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică fiind împărțite, însă ușor înclinate către o opinie favorabilă acestui proces. Mai exact, studiul IRES arată că 53% dintre respondenți au o părere bună sau foarte bună (tineri, cu studii medii sau superioare, cu ocupație și venituri ridicate), iar alți 37% emit păreri negative (bărbați, peste 51 de ani, cu studii elementare sau medii, fără loc de muncă).

Conform studiului Reveal Marketing Research, 88% dintre români declară că știau că piața de energie electrică s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021, 64% dintre respondenți spun că intenționează să păstreze același furnizor de energie electrică, iar o treime dintre români (33%) a aflat despre liberalizarea pieței de energie abia după 1 ianuarie 2021.

Am adus în discuție aceste două statistici mai mult pentru a sublinia faptul că și acest tip de repere – studii, sondaje sau solicitări de informații pe care noi le primim – impulsionează intensificarea eforturile noastre în ceea ce privește activitatea de informare a clienților, prin cât mai multe mijloace de comunicare.

Revenind la linia telefonică deschisă de ANRE pentru informații legate de liberalizarea piețelor, ce s-a constatat până în prezent a fost faptul că majoritatea întrebărilor au venit din partea categoriei de consumatori fără acces la internet, astfel încât informațiile furnizate de către specialiștii noștri au vizat îndrumări cu privire la căile de obținere de oferte de contract pentru furnizare. De asemenea, întrebările legate de modalitatea de utilizare a Comparatoarelor de pe site-ul ANRE au fost frecvent adresate. Alte apeluri au vizat solicitări de informații generale privitoare la liberalizarea piețelor sau la semnificația fiecărei componente din facturi.

Analizând acest trend al subiectelor abordate pe linia de call-center și pentru a veni în sprijinul clienților, ANRE a realizat recent și câte un Ghid explicativ și un Tutorial de utilizare a aplicației Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice și a aplicației Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, toate disponibile pe pagina de internet ANRE.

Ca o concluzie, suplimentar utilității sale în a pune la dispoziția tuturor celor interesați de informații legate de liberalizarea piețelor, această linie telefonică de tip call-center constituie un alt instrument pe care ANRE îl folosește de o manieră eficientă și în realizarea materialelor informative, astfel încât acestea să aducă un plus de claritate acolo unde este cazul.

4. Ce schimbări ar trebui să aducă eliminarea tarifelor reglementate în piața de energie electrică și ce ar trebui să știe clienții referitor la acest aspect?

S-a vorbit mult despre faptul că această tranziție dinspre tarifele reglementate către prețurile stabilite pe criterii concurențiale ar fi trebuit să aducă consumatorilor de fapt, în mod implicit, un preț mai mic.

Referitor la creșterea prețurilor la clienții casnici ca efect al eliminării tarifelor reglementate, trebuie amintit faptul că, în actualul context, în care ANRE nu intervine în stabilirea prețurilor, acestea sunt aliniate la prețurile pieței.

E important de precizat și faptul că această creștere este cauzată în principal de creșterea costului de achiziție a energiei, în contextul în care, pentru tarifele reglementate și aplicate în semestrul II 2020, achiziția energiei era realizată prin contracte încheiate de către FUI cu producătorii la preț de cost plus un profit de 5%, în timp ce achiziția din piața concurențială se realizează la prețul pieței.

Astfel, în ceea ce privește tarifele reglementate aplicate în semestrul II 2020, prețul de achiziție a fost de cca. 188 lei/MWh, în timp ce în piața concurențială prețul mediu de vânzare pentru anul 2021 este de cca. 246 lei/MWh, conform datelor oficiale publicate de către OPCOM pe pagina lor de internet.

E evident că efectul eliminării prețurilor/tarifelor reglementate pe termen scurt este resimțit sub forma unei creșteri a costurilor energiei electrice pentru clienții casnici, însă pe termen mediu și lung situația se va schimba, astfel încât beneficiile aduse pieței prin creșterea concurenței între furnizori, intrarea de noi furnizori pe piață, diversificarea ofertelor de furnizare la prețuri competitive, stimularea investițiilor în producția de energie electrică și creșterea producției de energie vor asigura stabilitatea pieței.

Ce trebuie să știe clienţii finali este faptul că pe piața concurențială prețurile se formează liber, pe baza cererii și ofertei ca rezultat al mecanismelor concurențiale, aceștia având posibilitatea de a-și alege furnizorul și de a-și negocia direct clauzele și prețul pentru furnizarea energiei electrice sau să aleagă dintre ofertele-tip ale furnizorilor.

În acest scop, ANRE a pus la dispoziția clienților, pe pagina proprie de internet, aplicația Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice. Este vorba despre un instrument foarte util pentru fiecare dintre noi în procesul de selectare a unei oferte de furnizare. Pentru a încheia în cunoştinţă de cauză un contract de furnizare a energiei electrice, ANRE recomandă clienţilor finali să realizeze propriile evaluări şi comparaţii între oferte, cu ajutorul Comparatorului, în vederea alegerii celei mai avantajoase dintre cele disponibile pe piaţă.

Odată cu liberalizarea pieței, pe termen mediu și lung, ofertele de preț ale furnizorilor se vor diversifica şi vor fi adaptate nevoilor clienţilor, întrucât concurenţa reprezintă un stimulent care încurajează companiile să acţioneze la potenţial maxim pentru a furniza servicii de calitate şi la preţuri accesibile. Liberalizarea reprezintă un avantaj pentru întreaga piaţă de energie, aceasta urmând a se maturiza în mod competitiv, cu beneficii atât pentru furnizori, dar mai ales pentru clienți, aceștia având posibilitatea de a participa activ la acest proces.

5. Piața de gaze naturale s-a liberalizat de la 1 iulie 2020. Ce efecte a generat această liberalizare la aproape un an de când a avut loc și ce diferențe există dacă facem o comparație cu liberalizarea pieței de energie electrică de la 1 ianuarie 2021?

Cum spuneam, o piaţă liberalizată prezintă o serie de avantaje derivate din promovarea concurenţei ca soluţie pentru stabilirea preţului şi calităţii activităţii de furnizare a gazelor naturale.

Liberalizarea pieței de gaze naturale a creat premizele conturării unui mediu concurențial competitiv la nivelul furnizorilor, în sensul că ofertele de preț ale furnizorilor au cunoscut o diversificare acestea fiind mai mult adaptate nevoilor clienţilor.

Se poate spune că, această nouă dinamică de pe piața gazelor naturale a început să fie din ce în ce mai evidentă în ultima perioadă. Chiar dacă a trecut aproape un an de când ANRE nu mai stabilește tarifele de furnizare a gazelor naturale, procesul de informare a consumatorilor continuă, având la bază prevederi ale reglementărilor emise de ANRE.

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 27/2020, în perioada 1 aprilie-31 mai 2021 furnizorii au obligația de a trimite clienților din portofoliile proprii, o ofertă concurențială cu un preţ propus pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, precum şi o referinţă cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. Recomandăm analizarea cu atenție a acestei oferte, iar în cazul în care se preferă o alternativă la acea ofertă trimisă de furnizor, se poate opta pentru realizarea unei analize comparative cu ajutorul Comparatorului oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, în vederea alegerii celei mai bune oferte de furnizare a gazelor naturale.

Făcând o comparație între liberalizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale, e important să avem în vedere momentele liberalizării celor două piețe.

Compararea momentului liberalizării pieței de gaze naturale (1 iulie 2020) cu cel al liberalizării pieței de energie electrică (1 ianuarie 2021) – momente stabilite de către Guvern și nu de ANRE, în baza legislației europene – a dat naștere unor concluzii referitoare la diferențele reflectate în prețul facturii. Mai exact, ideea că liberalizarea pieței de energie electrică a atras imediat după sine scumpiri, iar cea a gazelor naturale, nu. Dacă pe timpul verii consumul de gaze naturale este mult mai redus comparativ cu perioada de iarnă, când acesta cunoaște o creștere semnificativă (această diferență fiind resimțită implicit în facturile clienților finali), energia electrică prezintă un consum constant pe tot parcursul anului. Pusă în această ecuație, diferența despre care s-a vorbit este ușor de justificat sau înțeles.

O altă diferență existentă între liberalizarea celor două piețe constă și în faptul că noțiunea de Serviciu Universal, cu tot ceea ce presupune acesta, este valabilă doar în piața de energie electrică, conform prevederilor legislației naționale și europene.

Rostul acestui Serviciu Universal este de a asigura continuitatea furnizării de energie electrică acelor clienți care nu și-au ales o ofertă de furnizare din piața concurențială, până la momentul alegerii unei oferte de furnizare care să corespundă propriilor nevoi, atât din punct de vedere al prețului, cât și al condițiilor comerciale. Cu riscul de a mă repeta, clientul final nu este captiv Serviciului Universal, acesta având dreptul oricând de a alege oferta cea mai avantajoasă de pe piață.

6. Ne puteți reda statistic situația consumatorilor ce au trecut pe piața concurențială după liberalizarea celor două piețe?

Ca un efect al liberalizării pieței de gaze naturale numărul clienților casnici care până la 31 ianuarie 2021 au ieșit din contractul vechi reglementat (cel de la 30 iunie 2020) și au încheiat un contract concurențial este de 543.724, ceea ce reprezintă 16,09% din total clienți reglementați la 30 iunie 2020. Astfel, din 3.942.827 clienți casnici de gaze naturale, 1.108.142 au contract concurențial, reprezentând un procent de 28,11%.

La energie electrică sunt 8.905.457 de consumatori casnici, din care 3.229.694 au contracte concurențiale (36,3%).

Numărul clienților casnici din piața de energie electrică, care în perioada 30 octombrie 2020 – 15 februarie 2021 au ieșit din contractul vechi reglementat și au încheiat un contract concurențial este de 293.712, ceea ce reprezintă 5,4% din total clienți reglementați la 30 octombrie 2020.

Domnul Zoltan Nagy-Bege, specialist in Stiinte Economice si Management, este un profesionist cu indelunga experienta in ceea ce priveste piata energiei electrice, termice si a gazelor naturale.

Activitatea sa in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a inceput in 2007, ocupand pe rand importante functii precum:

Director General Piata Gaze Naturale;

Director al Directiei de Eficienta Energentica si Surse Regenerabile;

Membru in Comitetul de Reglementare al ANRE timp de 5 ani.

Incepand cu anul 2017, este Vicepresedinte ANRE si gestioneaza Directia Generala Piata de Energie si Directia Generala Surse regenerabile, Cogenerare si Energie Termica.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau