fbpx

Ploiești, 8 noiembrie – Peste 100 de antreprenori au participat la conferința națională #ITforENERGY – Zilele Smart Industry – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT, organizată de Federația Patronală Petrol și Gaze și Patronatul Femeilor Antreprenor – membru fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la Camera de Comerț și Industrie Prahova, din Ploiești.

Prin această inițiativă, organizatorii vor să pună bazele unui mediu profesional adaptabil și inovator prin îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților, care reprezintă primul pas în direcția creșterii competitivității IMM-urilor. Participanții au avut ocazia să exploreze în cadrul evenimentului o gamă diversificată de subiecte, de la impactul digitalizării în industrie la rolul crucial pe care îl joacă tehnologia în optimizarea proceselor de afaceri, oferindu-le oportunitatea de a acumula cunoștințe și perspective valoroase despre dezvoltare durabilă.

Daniel Apostol, Director General FPPG, a transmis în deschiderea evenimentului: ”Vreau să salut și pe această cale parteneriatul pe care FPPG îl are cu PFA, una dintre direcțiile acestui parteneriat fiind desfășurarea unor programe dedicate sporirii gradului de pregătire profesională în rândul companiilor care activează în sectorul energetic. O foarte bună pregătire a societății pentru transformarea digitală va conduce de la sine către o foarte bună pregătire pentru toate schimbările care vor veni la pachet cu tranziția economică și cu tranziția energetică.”

Gabriel-Ioan Avrămescu, Deputat și Vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, a evidențiat importanța îmbunătățirii colectării veniturilor statului pentru o economie durabilă și fără presiuni asupra mediului de afaceri. El a subliniat că în prezent, totul depinde de acest proces, evidențiind necesitatea reformei instituționale. „Dacă intrăm pe site-ul ANAF, vedem că ultima strategie pentru îmbunătățirea colectării este din 2019. Este o problemă de reformă instituțională, iar aceasta ar putea duce la o schimbare reală. Digitalizarea devine esențială deoarece peste jumătate dintre funcționarii publici nu sunt familiarizați cu utilizarea calculatoarelor!”, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu.

Prefectul Județului Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a subliniat necesitatea unei baze de date interconectate și compatibile cu toate celelalte sisteme pentru digitalizarea eficientă. El a remarcat importanța unei gândiri de ansamblu pentru proiectele de digitalizare, menționând: „Nu poate fiecare instituție să pornească cu un proiect propriu pentru digitalizare. Este esențial să avem o abordare unitară și să gândim un flux al documentelor care să fie recunoscut de toți. Cadastrul este un exemplul unui proiect de succes în ceea ce privește digitalizarea!”

Marius Poșa, Subsecretar de stat la Ministerul digitalizării, a transmis: ”Deși sunt foarte multe norme care trebuie corelate cu tot ceea ce înseamnă legislație europeană, sunt sigur că până anul viitor vom avea normele pentru o lege coerentă a arhivării digitale.”

Alin Diniță, Rector al Universității Petrol – Gaze din Ploiești, a declarat ”Digitalizarea oferă oportunități imense de progres și inovație. Prin tehnologii digitale putem să îmbunătățim sectoare precum sănătatea, educația, afacerile și guvernarea. Competențele digitale nu mai sunt opționale, ele sunt fundamentale în lumea modernă, astfel încât un proiect precum #ITforENERGY este un atuu pentru dezvoltarea României.”

Roxana Mircea, Managing Partner REI Grup, a subliniat importanța valorificării fondurilor alocate Tranziția Justă și a anunțat mai multe scheme de ajutor de stat care sunt deschise sau se vor deschide. ”Companiile și unitățile administrativ teritoriale nu trebuie să rateze fondurile europene pe care le au la dispoziție în lunile Noiembrie-Decembrie.”

Daniela Dărăban, Director Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a evidențiat necesitatea investițiilor digitale în sectorul energetic, subliniind importanța implementării tehnologiei care să anticipeze profilul de consum. A accentuat rolul esențial al inteligenței artificiale în îmbunătățirea preciziei și în previzionarea evoluțiilor nivelului de producție pentru a asigura securitatea sistemului energetic. Aceasta a punctat, de asemenea, importanța pregătirii resursei umane pentru a asimila digitalizarea, susținând că angajații trebuie să fie pregătiți pentru a face față noilor tehnologii și pentru a le integra în mod eficient.

Cristina Chiriac, Preşedinta PFA & CONAF, a concluzionat că digitalizarea IMM-urilor reprezintă motorul în creșterea competitivității.   ”Digitalizarea poate fi asemănată cu un tren rapid care pornește din stație. Educația în acest domeniu reprezintă biletul pentru a fi în tren și a călători către oportunități neexplorate. Cei care înțeleg avantajele digitalizării vor fi printre călătorii care vor alege să urce la bord și vor ajunge la destinație, fie fiind în fruntea competiției, fie ocupând un loc la masa celor care conduc discuțiile despre competitivitate. În același timp, cei care nu își achiziționează biletul și refuză să urce în trenul digitalizării, crezând că acesta nu este pentru ei, vor rămâne pe peronul competitivității, cu produse sau servicii nevandabile.”

La conferinţa #ITforENERGY, organizată exemplar de organizația CONAF Sucursala Prahova pe 6 noiembrie, au mai participat Aurelia PĂTRAȘCU – Președinte Senat Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Ana Maria STANCU – CEO Bucharest Promo Robots, Robot Fleet Amiral, Corina NEAGU – Fondatoare Development Advice & Resources (DARE), Mihaela TUDOR – Founder & CEO Tudor Communication, Simona ILIE – Director Dezvoltare Integrisoft Solution, Gabriela STERIAN – Membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Dragoș IRIMESCU – Fondator Wetterbest, Adrian LAZĂR – Fondator Centrul Consultanță Rutieră CECOR, alţi antreprenori.

Titlu proiect: #ITforENERGY – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM

PROIECTUL ITforENERGY ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, COD SMIS 142732

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Despre Federația Petrol și Gaze:

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), este înființată în baza Legii Dialogului Social, este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic” și prin intermediul companiilor afiliate, reprezintă peste 95% din producția internă de petrol și gaze naturale, sectorul de transport petrol și gaze naturale, furnizare gaze naturale precum și o parte semnificativă din activitățile de rafinare, comercializare și distribuție de produse petroliere din România.

FPPG susține constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 9 patronate, 19 asociații, 27 sucursale și peste 5.500 de companii, peste 170.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” și seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Anca Damour, Alina Gamauf, Camelia Șucu,  Tatian Diaconu, Marius Ghenea, Nicoleta Munteanu, Gabriela Montoiu,  Hildegard Brandl, Corneliu Bodea, Amalia Năstase, Viorica Pușcaș.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau