fbpx

Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții industriei europene de exploatare și prelucrare a lemnului, din care face parte și Asociația Forestierilor din România – ASFOR, își arată îngrijorarea față de faptul că UE intenționează să întârzie aplicarea Regulamentului 2023/1115 privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor (EUDR).

Informațiile despre întârziere au fost dezvăluite într-un articol recent din Financial Times (8 martie 2024). Potrivit articolului, UE intenționează să întârzie aplicarea abordării bazate pe risc, implementată practic printr-o evaluare comparativă a riscurilor din țările producătoare (risc scăzut, standard și ridicat). Această abordare este esențială pentru a permite respectarea EUDR de către actorii din piață (operatori, comercianți, importatori, exportatori și reprezentanții lor autorizați) și autoritățile competente ale statelor membre ale UE, precum și pentru stimularea bunelor practici în țările producătoare (state membre ale UE sau țări terțe).

Intenția UE este ca toate țările să fie desemnate acum fa fiind țări cu „risc standard” pentru a „le oferi mai mult timp să se adapteze” la noul regulament. Numai că evaluarea comparativă a țărilor este o parte centrală a EUDR și a implementării sale. În condițiile în care aceasta dispare sau se amână, Regulamentul însuși este pus între paranteze. Iar orice întârziere legată de această clasificare va duce doar la costuri suplimentare și va fi o povară administrativă pentru toți actorii din piață.

Într-adevăr, conform EUDR, indiferent dacă operatorii economici se aprovizionează cu mărfuri din țări cu risc standard sau din țări cu risc ridicat, ei se confruntă cu aceleași obligații de due diligence. Singura diferență dintre cele două niveluri de risc este implicația pe care o are asupra obligațiilor de control și verificare din partea autorităților din fiecare stat-membru. Acestea trebuie să controleze 9% din toți operatorii care introduc sau pun la dispoziție pe piață sau exportă mărfuri și produse relevante care provin de la risc ridicat, comparativ cu 3% în cazul mărfurilor și produselor relevante care provin din țări cu risc standard.

Situația este diferită însă în cazul țărilor cu risc scăzut. Atunci când se aprovizionează din țări cu risc scăzut, operatorii economici beneficiază de fapt de posibilitatea de due diligence simplificate, în timp ce autoritățile competente pot reduce numărul de controale la 1%.

Sarcina de a evalua nivelul de risc al țărilor revine Uniunii Europene, care are, iată, dificultăți atunci când încearcă să își îndeplinească propriile angajamente în temeiul Regulamentului.

Un alt factor agravant este legat de Sistemul Informațional al UE, destinat să fie principalul instrument de sprijinire a implementării EUDR. Acesta se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare și necesită îmbunătățiri semnificative în special în ceea ce privește automatizarea, fiabilitatea, siguranța, colectarea, înregistrarea și protecția informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

În concluzie, reprezentanții industriei europene a lemnului atrag atenția că EUDR a devenit un „uriaș monstru administrativ și de reglementare” și solicită instituțiile UE să întârzie intrarea în aplicare a EUDR pentru operatori și comercianți, să modifice EUDR pentru a elimina obstacolele birocratice inutile și pentru a oferi actorilor timp suficient pentru adaptare pentru o conformitate deplină și adecvată. Mai mult, Comisia UE trebuie să procedeze rapid la clasificarea țărilor cu risc scăzut, această acțiune fiind principala sa prioritate!

Semnatarii scrisorii deschise sunt: CEI-Bois – Confederația Europeană a Industriei de Prelucrare a Lemnului; EFIC: Confederația Europeană a Industriei de Mobilier; EOS – Organizația Europeană a Operatorilor Economici din Domeniul Industrializării Lemnului; EPF- European Panel Federation; ETTF – Federația Europeană a Comerțului cu Cherestea; FEP – Federația Europeană a Industriei Parchetului.

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR (vicepreședinte EOS)

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau